הזינוק
יתבצע מעמידה בתוך המים בקו שבין החוף למצוף מספר 4 (ראה במפה)
הסיום
לאחר סיום הקפת המסלול (בהתאם למרחק) ישלצאת אל החוף ולעבור על השטיח שיוצב תחת שער הסיום.
השחייה
אורכו של המסלול הוא 1.5 ק"מ (4 מצופים צהובים)
לפיכך במשחה ל-7.5 ק"מ יש להקיף המסלול 5 פעמים.
במקצה ל-4.5 ק"מ יש להקיף את המסלול 3 פעמים.
במקצה ל-1.5 ק"מ - הקפה 1.
במקצה העממי 500 מ' - זינוק כמו ביתר המשחים, הקפת שני המצופים האדומים וחזרה למצוף מספר 3 ומצוף 4 ויציאה לחוף.
שימו לב לעדכון לוח הזמנים אשר יתכן וישתנה בהתאם למספר הנרשמים.